MUMINAPIIRI 2024: KEVÄTTUULIA JA KOMMUNISTIEN MERIKARTTOJA

Tämän kevään tuulet puhaltavat muminapiiriin entistäkin innostavampaa henkeä. Pitkä teoreettinen korpivaelluksemme, ja yleisesti luokassamme kehittyvä ymmärrys aikamme haasteista, on alkanut nostaa esiin käytännöllisempiäkin kysymyksiä luokkataistelusta ja lisäksi piiriin kytkeytyy monipuolinen joukko kiinnostavaa sanottavaa omaavia ulkomaisia tovereita. Huomiomme kohteena olevat tuotantovoimien kartoitus ja yhteiskunnallisen (uudelleen)tuotannon suunnittelu eivät ole reseptejä tulevaisuuden keittiöille, vaan teesimme mukaan aineksia omaa, luokkamme ja vähintäänkin historiallisen kamppailusyklimme ruoanlaittoa varten.

Lue lisää ...

MUMINAPIIRI 2023-2024: Kuolleita lehtiä ja eläviä kohtaamisia

Kommunisteja näkyvissä! Muminapiirin lukuvuoden 2023-2024 aloittaa kolmen keskustelutilaisuuden sarja Helsingissä (18.11), Tampereella (19.11) ja Jyväskylässä (21.11). Tervetuloa kohtaamaan ja keskustelemaan kapitalismin historiallisesta muodonmuutoksesta, perinteisen työväenliikkeen lopun teesistä sekä aikamme uudesta luokkataistelusyklistä. Lähestymme näitä aiheita yhdessä joukon viime vuosikymmenten tarkkanäköisiä kommunistisen teorian kehittäjiä, joiden historiallisesta kehityksestä käymästä tutkimuskeskustelusta teemme huomiota Kuolleet lehdet – luokkasuhteen historiallinen räjäytyskuva -nimisessä tekstissä.

Lue lisää ...

KUOLLEET LEHDET: LUOKKASUHTEEN HISTORIALLINEN RÄJÄYTYSKUVA

Perinteisen työväenliikkeen aktivistit ovat odottaneet jo sadan vuoden ajan kapitalismin kuolinkriisiä, ja jotkut jaksavat yhä uskoa työläisten paluuseen kamppailemaan näihin perinteisiin järjestöihin. Ulapalla suuntaa etsivät Arvon barbaarit tarkentavat katseensa kriittisimpien tovereittensa käymään keskusteluun kapitalismin ja luokkataistelun muodonmuutoksesta. Onko pääoma aloittanut totaalisen dominaation historiallisen aikakauden vai onko kapitalismin uusi olemus avannut sittenkin uuden kamppailusyklin, joka alkaa vihdoin avata kommunismin horisonttia?

Lue lisää ...

MUMINAPIIRI 2022-23: ENDNOTES 1-5

Kaipaatko tulevaan pitkään talveesi ja yhteiskunnallisten aiheiden opiskeluusi kommunistisen teorian ajankohtaisimpia aiheita? Teoriaa, joka on liian luokkapohjaista ja marxilaista useimmille anarkisteille ja liian valtiotonta ja vallatonta perinteisille marxilaisille? Tekstejä, joita moni poliittinen aktivisti saattaa pitää liian teoreettisena, mutta jotka ovat poliittisesti vallankumouksellisia akateemisiin kysymyksenasetteluihin tyytyville? Vallankumoukselliseen perinteeseen aktiivisesti kytkeytyvää ja siitä kumpuavaa keskustelua, joka ei tyydy palkkatyön ja arvontuotannon itsehallintoon eli perinteisen työväenliikkeen vanhaan horisonttiin?

Lue lisää ...

Kesäleiri ulapalla 2022: Tyytymättömien tärskyt tyrskyssä 18-20.6

Kommunismi ulapalla -kuvion ytimessä oleva kesäleiri lähestyy taas. Kapitalistisen yhteiskunnan kriisit kärjistyvät ja proletariaatti etsii tietoisena ja tiedottomasti vastaustaan. Kesäleiri ulapalla kutsuu osaltaan kaikkia tilanteen tunnistaneita ja siihen perustavasti tyytymättömiä keskustelemaan kommunistien toiminnan teoriasta ja käytännöstä: historian luokallemme avaamista mahdollisuuksista järjestää yhteiskunnallisia suhteita.

Lue lisää ...

KIRJEITÄ UKRAINASTA

Eri medioiden sotapuheen ääninä ovat useimmiten ulkomaan rauhasta sotaa tarkkailevat asiantuntijat. Puheenvuoron saavia ukrainalaisia käytetään eri ideologisten näkökulmien vahvistamiseen. Nyt on kommunistien vuoro. Modernia kommunistista teoriaa tekevän Endnotes -kollektiivin englannin kielellä julkaisemat ja monessa maassa kiinnostusta herättäneet, alun perin harkovalaisen kommunistin “Andrew:n” kolme kirjettä Ukrainasta julkaistaan nyt myös suomeksi. Nimimerkin taakse suojautuva haastateltu liikkuu arkisesti pääoma- ja valtiokritiikin maailmoissa internationalistisen defaitismin horisonttiin tähyillen. Kirjeiden teemat jatkavat ja ennakoivat Arvon barbaarien sotaan liittyviä kysymyksenasetteluita.

Lue lisää ...

KERTOMUS HYÖDYLLISEN IDIOOTIN ISÄNNÄSTÄ ELI UKRAINAN SODAN SYTYTTÄNEEN PÄÄOMAN OLEMUKSESTA

Ilmassa viuhuvat ohjukset nostavat Arvon barbaarit maan alta esiin jo kesken näiden nettisivujen rakentamiskuvioiden. Pääoman häikäilemätön väkivalta on taas näyttänyt kaikille kasvonsa eivätkä kommunistit halua katsoa passiivisina sivusta eri maiden työläisten vastakkainasettelun kärjistymistä. Rauha, kansainvälinen yhtenäisyys ja kommunismi edellyttävät aineellisten ehtojensa lisäksi ymmärrystä sodan ja yhteiskunnan kriisiytymisen syistä. Tässä ensimmäisessä Ukrainan sotaan liittyvässä artikkelissa asetamme tähtäimeen pääoman: pyrimme aseistariisumaan sen sotajännitteitä lisäävää peitetarinaa sekä avaamaan kapitalismin, kommunismin ja luokkataistelun sotakeskustelun kentäksi.

Lue lisää ...